معرفی رانت روز
يکشنبه، 25 تير 1396

رانت روز معرفی پول قهار یا پول هوشمند است، هرگاه در سهمی بیش از میانگین متوسط سه‌ماهه پول وارد شود ما آن را به کاربرانمان معرفی می‌کنیم و تحلیل بنیاد آن را نیز ارائه می‌دهیم تا درصورت نیاز یا علاقه به سفته‌بازی کوتاه‌مدت شخص بتواند از این امکان بهره گیرد.